Wysmaz24 900 x 200 px

Wysmaz24 900 x 200 px

snarski senat

siekierko lukasz banner

 

reklama

primator

openmed2015b

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Czyżew coraz bliżej
foto: UM w Czyżewie

Czyżew. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie coraz bliżej

 banner
 banner

 banner

W dniu 29 lipca Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka podpisała umowy z wyłonionymi w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcami inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze Stacją Uzdatniania Wody”.

Jak informuje Urząd Miejski w Czyżewie: - Inwestycja zostanie dofinansowana w wysokości 8 mln 455 tys. zł z Programu Inwestycji Strategicznych - II edycji Rządowego Funduszu Polskiego – Polski Ład. Zadanie ma na celu uniezależnienie dostaw wody z innych gmin a także zapewnienie odpowiedniego ciśnienia.

Na ogłoszone w dniu 1 czerwca br. postępowanie w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych wpłynęły w sumie 4 oferty, spośród których wyłoniono najkorzystniejsze. Projekt składa się z 2 zadań. Zadanie „Zaprojektowanie i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyżewie obejmuje m. in. wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Czyżewie. Zostanie ono zrealizowane przez firmę Automatyka Arkadiusz Czyżewski, Świerże – Leśniewek 17, wyłonionej jako najkorzystniejsza oferta. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy – tj. do dnia 29 lipca 2024 r. Wartość umowy wynosi 5 700 000,00 zł.

Drugie zadanie: „Zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa wodociągów łączących istniejące odcinki na terenie Miasta i Gminy Czyżew” obejmuje m. in. wykonanie i przebudowę sieci wodociągowej na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawcą tego zadania będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży, który zobowiązał się wykonać zadanie w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość umowy określona została na kwotę 4 993 800,00 zł.

Liczymy, że w ciągu 2 lat zadania te zostaną zrealizowane i zapewnią wodę do prawie wszystkich miejscowości w naszej gminie.

296980507 415745957255375 8765543505399812430 n kopia

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk