Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Przy szkole w Kuleszach Kościelnych powstanie nowoczesna baza sportowa dla uczniów i mieszkańców [foto]

Przy szkole w Kuleszach Kościelnych powstanie nowoczesna baza sportowa dla uczniów i mieszkańców [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

28 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00, przy boisku szkoły podstawowej w Kuleszach Kościelnych, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kulesze Kościelne”. Projekt jest dofinansowany z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, w tym Stefan Grodzki - wójt gminy Kulesze Kościelne oraz Grzegorz Kossakowski - przewodniczący Rady Gminy w Kuleszach Kościelnych. Obecni byli również Marcin Granaszewski, właściciel firmy MIKABO, która będzie generalnym wykonawcą inwestycji, Jacek Chańko, przedstawiciel BGK, Łukasz Siekierko, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Dorota Zielińska, Dyrektor SP w Kuleszach Kościelnych, oraz nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej w Kuleszach Kościelnych.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 835 105,40 zł. Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II wynosi 3 150 000,00 zł, a z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego - 200 000 zł. Wkład własny Gminy wynosi 1 485 105,40 zł.

Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia, wykonanie rozbiórek, remont boiska oraz budowę obiektów małej architektury, placu zabaw, skweru ogólnodostępnego, ścieżki sensorycznej, oraz infrastruktury technicznej, w tym monitoringu wizyjnego ternu boisk sportowych i terenu szkoły.

Jak powiedział nam Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki: - "Jeśli inwestycja przebiegnie zgodnie z planem, wiosną przyszłego roku uczniowie i mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej w centrum Kulesz Kościelnych".

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk