03/05/2021 15:46

Nowe Piekuty. Gminne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [foto]

W gminie Nowe Piekuty obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Świętego Kazimierza, której przewodniczył ksiądz proboszcz Tadeusz Sołtysik.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Rady Gminy Nowe Piekuty z Arturem Żochowskim Przewodniczącym Rady Gminy Nowe Piekuty, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach, przedstawiciele jednostek podległych, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy. Po zakończonej mszy świętej głos zabrał Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty, który w krótkim przemówieniu przypomniał historię Konstytucji 3 Maja.

W dalszej części zgromadzone delegacje udały się pod pomnik poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej i mjr Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. „Huzar”, gdzie został ośpiewany Hymn Narodowy oraz złożone zostały kwiaty.

(info/foto: UG w Nowych Piekutach)

Dział: Nowe Piekuty