wtorek, 14 lipiec 2015 19:41

Poświęcenie i przekazanie sztandaru jednostce OSP Dąbrowa Łazy [FOTO]

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru jednostce OSP Dąbrowa Łazy odbyła się w niedzielę 12 lipca.

W niedzielę 12 lipca Mszą Świętą w kościele św. Stanisława w Dąbrowie Wielkiej rozpoczęto uroczystości związane z nadaniem sztandaru jednostce OSP Dąbrowa Łazy. Po nabożeństwie pododdziały OSP przemieściły się na plac przed świetlicą wiejską w Dąbrowie Łazy, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii związanej z przekazaniem sztandaru.
W uroczystościach udział wzięli m.in.:

  • Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Jerzy Leszczyński
  • Zastępca Komendanta PSP w Wysokiem Mazowieckiem - Tomasz Sieńczuk
  • Dyrektor Podlaskiego Oddziału ARiMR - Stefan Krajewski
  • Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie - Krzysztof Krajewski
  • Burmistrz Szepietowa - Robert Wyszyński
  • Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości: Dąbrowa-Nowa Wieś, Siennica-Święchy, Dąbrowa Wielka, Kaczyn-Herbasy, Święck Wielki, Dąbrowa-Dzięciel, Szepietowo, Dąbrówka Kościelna, Dąbrowa-Moczydły, Stary Kamień, Moczydły-Stanisławowięta, Średnica, Wojny-Szuby, Wojny-Pogorzel, Wyliny-Ruś oraz strażacy z Dąbrowy Łazy.

Całość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK w Szepietowie

W imieniu przedstawicieli Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru przekazuje ufundowany sztandar, czyli dokonuje aktu wręczeniarozpoczął akt przekazania Tadeusz Janczewski. Honorowi darczyńcy oraz członkowie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru są przekonani, że sztandar ten będzie chlubą i dumą dla naszych strażaków oraz, że przyczyni się do tego, że z honorem będą wykonywać stawiane przed nimi celedodał Tadeusz Janczewski.

Następnie przedstawiciele władz oraz goście honorowi dokonali pamiątkowego wbicia gwoździ w sztandar oraz złożyli wpisy w księdze.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.
Chylę czoła przed sztandarem jednostki strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Łazy, ponieważ jest to zobowiązanie do dalszej rzetelnej służby i pracy na rzecz mieszkańców Dąbrowy Łazy, ale też i okolicznych miejscowości, na rzecz całej społeczności, kościoła i nas wszystkichpowiedział Marszałek Jerzy Leszczyński

Nadanie sztandaru jest kolejnym ważnym punktem w blisko 90-letniej historii funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Łazy.
Ochotnicza Straż Pożarna w miejscowości Dąbrowa Łazy powstała w 1928 roku. Założycielem był mieszkaniec wsi – Henryk Rosochacki. Inicjatywa ta bardzo spodobała się okolicznym mieszkańcom - do straży wstąpiło wówczas około 20 osób. Na początku działalności OSP borykała się z problemami finansowymi, brakiem potrzebnego sprzętu gaśniczego oraz wozu bojowego i budynku remizy strażackiej. Jednak mimo tych trudności straż działała nieprzerwanie przez wszystkie lata.
Początkowo strażacy meli do dyspozycji jedną pompę gaśniczą tzw. sikawkę, natomiast sprzęt do akcji wożono zaprzęgiem konnym. Pierwszym woźniczym był Adam Rosochacki, który pełnił tę funkcję do 1960 roku. Następnie przejął ją Władysław Szulborski.
Od początku lat 60-tych na stanie jednostki była pompa gaśnicza M-200. W miarę upływu lat do pożarów zaczęto wyjeżdżać traktorami. Jednostka nie posiadała na stanie swojego własnego ciągnika i wyjeżdżano maszynami należącymi do strażaków ochotników.
Pierwszy samochód pożarniczy jednostka otrzymała w 2006 roku, był to Opel Campo R. Stała na nim pompa P8 wraz z całym dodatkowym oprzyrządowaniem. Strażacy wyjeżdżali nim na akcje, ćwiczenia oraz zawody pożarnicze. Służy w jednostce do dnia dzisiejszego do celów reprezentacyjnych. W 2012 roku do jednostki przybył drugi samochód strażacki STAR 244, którym obecnie strażacy wyjeżdżają na akcje pożarnicze.
Początkowo jednostka nie posiadała własnej remizy - korzystano ze stodół i pomieszczeń gospodarczych osób należących do straży. Pierwsze własne pomieszczenie wybudowano w latach 1959-1960. Był to budynek drewniany o wymiarach 7m na 5 m znajdujący się w środku wsi. W 1979 roku, na zakupionej działce, rozpoczęto budowę pierwszej murowanej remizy strażackiej. Środki na sfinansowanie budowy pochodziły z zorganizowanych przez OSP majówek oraz spotkań kulturalnych. Remizę wybudowano nakładem sił wszystkich mieszkańców wsi pracujących w czynie społecznym. Służyła ona zarówno strażakom jak też i wszystkim mieszkańcom wsi przez ponad 30 lat. W latach 2011-2012 rozbudowano remizę i zmieniono jej przeznaczenie na świetlicę wiejską.


Od 2005 roku zarząd OSP w Dąbrowie Łazy tworzą:
Wojciech Hetman – prezes
Roman Bruliński – komendant
Tomasz Kraszewski – skarbnik
Artur Pawłowicz - sekretarz

km

Dział: Szepietowo