miesnyz wysmaz24a

reklama

primator

openmed2015b

Wysokie Mazowieckie. I etap obwodnicy miasta otwarty dla samochodów [foto]
foto: UM Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie. I etap obwodnicy miasta otwarty dla samochodów [foto]

I etap obwodnicy miasta Wysokie Mazowieckie od dziś jest otwarty dla ruchu samochodowego.

Jak informuje Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie: Jest to w pełni uzbrojona droga o długości ok. 1,1 km między ulicą Warszawską a Podlaską (równoległa do ul Przechodniej).
Pierwszy etap, związany z budową ciągu Warszawska – Podlaska, rozpoczął się w 2020 roku. Koszt tego zadania to 9 400 000,00 zł, z czego 4 mln zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą jest firma Strabag sp. z o.o.
Oddanie do użytku tej drogi z pewnością odciąży ruch na ul. Przechodniej, ponadto odsłonięte zostały tereny, na których powstaną dwa duże osiedla mieszkaniowe.
Trwa także realizacja drugiego etapu tej dużej inwestycji drogowej Miasta, polegający na budowie drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej. Prace na tym odcinku, prowadzone przez firmę Unibep S.A., rozpoczęły się pod koniec 2021 roku.
Zakres prac drugiego etapu jest taki sam jak pierwszego tj. sieć wodociągowa, sanitarna, a także kanalizacja deszczowa, chodniki oraz ścieżka rowerowa z masy bitumicznej, masa asfaltowa i słupy oświetleniowe. W ramach tego zadania dodatkowo wykonanych będzie 35 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych oraz most na rzece Brok. Obecnie na tym etapie trwają zaawansowane prace budowlane.
Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2021 – 2023, a jej koszt to 13 900 00,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 6 000 000,00 zł.
W trzecim etapie tej dużej inwestycji wybudowany ma zostać odcinek od ulicy Ludowej do Alei Niepodległości. Na ten etap miasto otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 11 200 000,00 zł. Obecnie przygotowywany jest przetarg.
Ostatecznie, po zrealizowaniu wszystkich trzech etapów, powstanie nowa droga o długości ok. 4 km wraz z chodnikami z kostki betonowej oraz ścieżką rowerową po zachodniej stronie miasta, która połączy drogę krajową nr 66 na wlocie do miasta od strony Zambrowa z odcinkiem wylotowym z miasta poprzez włączenie w istniejącą drogę Aleję Niepodległości. Będzie to obwodnica Wysokiego Mazowieckiego, która ma na celu odciążenie centrum miasta od ruchu pojazdów ciężarowych.

foto: UM Wysokie Mazowieckie

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk