Treść ogłoszenia

Opis ogłoszenia: Kancelaria świadczy pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych, powstałych m. in. wskutek takich zdarzeń jak:
- wypadek komunikacyjny,
- wypadek w pracy, w drodze do i z pracy,
- wypadek w gospodarstwie rolnym,
- błąd medyczny, w tym zakażenie w szpitalu, błędna diagnoza,
- śmierć osoby bliskiej na skutek wypadku,
- oraz w wielu innych przypadkach
Zapewniamy dostęp do specjalistycznych usług prawnych - adwokata lub radcy prawnego - w celu dochodzenia odszkodowania sprawnie i szybko oraz w najwyższej możliwej wysokości.

Z praktyki wynika, że bardzo często osoby nieubezpieczone, które były ofiarami wypadków, nie wiedzą, że mają prawo do odszkodowania!
W rzeczywistości nie ma znaczenia, czy ofiara wypadku była ubezpieczona, czy nie. Odszkodowanie należy się jej z tytułu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy wypadku.

Działamy zgodnie z zasadą „Dla dobra Klienta”.
Jesteśmy zawsze po Państwa stronie. Działamy odpowiedzialnie i skute

Kontakt

Telefon: 500 896 135
E-mail: kancelaria_lomza@vp.pl
Miejscowość: Łomża
Odszkodowania powypadkowe. Kancelaria Universus