poniedziałek, 22 luty 2021 20:39

Ciechanowiecki internat zmieni się nie do poznania [foto]

Powiat Wysokomazowiecki otrzymał milion złotych z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie rozbudowy internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ) w Ciechanowcu. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas XXVII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w poniedziałek (22.02).

W dniu dzisiejszym radni Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęli uchwałę o dofinansowaniu rozbudowy internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ) w Ciechanowcu. O te wsparcie wnioskował Powiat Wysokomazowiecki – organ prowadzący placówkę.

ZSOiZ w Ciechanowcu kształci najwięcej uczniów spośród szkół ponadpodstawowych w powiecie wysokomazowieckim. Jako jedna z nielicznych w województwie podlaskim prowadzi certyfikowane klasy wojskowe. Ich uczniowie w większości pochodzą spoza terenu powiatu wysokomazowieckiego i korzystają z internatu. Modernizacja i rozbudowa bursy szkolnej podniesie standardy zakwaterowania, poprawi też estetykę budynku.

Zakres robót obejmować będzie: 

  • rozbudowę i podniesienie internatu,
  • wykonanie poddasza użytkowego w miejsce obecnego płaskiego dachu 
  • powiększenie powierzchni internatu o 902,1 metry kwadratowe,
  • powiększenie bazy noclegowej dla młodzieży o 80 miejsc noclegowych, czyli do 170 miejsc noclegowych,
  • pokoje 2-3 osobowe dla uczniów z łazienkami,
  • odnowiona zostanie cała elewacja zewnętrzna

cc22022021 001

cc22022021 001

cc22022021 001

Dział: Ciechanowiec