wmjsr022024

Mięsny Zakątek

reklama

primator

openmed2015b

Zabytkowa willa Generała Roszkowskiego wraca w ręce Gminy Czyżew – plany na odrestaurowanie cennego obiektu
foto: UM Czyżew

Zabytkowa willa Generała Roszkowskiego wraca w ręce Gminy Czyżew – plany na odrestaurowanie cennego obiektu

stomadica wysokie mazowieckie

Władze Gminy Czyżew odkupiły zabytkowy budynek, aby zachować historyczne dziedzictwo i wykorzystać je na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina Czyżew odkupiła zabytkową willę Generała Roszkowskiego, znaną również jako "Apteka pod wieżą", która przez ostatnie 20 lat była w rękach prywatnych. Budynek, wybudowany na początku XX wieku, stanowi jeden z najcenniejszych zabytków województwa podlaskiego. Położony przy ulicy Mazowieckiej w Czyżewie, zachwyca swą unikatową wartością historyczną i artystyczną.

Willa została pierwotnie zbudowana jako dacza dla Jana Konrada Roszkowskiego, generała Wojska Polskiego, który odegrał istotną rolę w wojskowości i prawodawstwie Polski. Jego osiągnięcia obejmują pracę jako prawnik w urzędach poborowych, sędzia wojskowy, działalność w Sejmie Ustawodawczym oraz przewodniczenie Komisji Śledczej przy Komisji Wojskowego Spoczynku. W 1921 roku został pierwszym prezesem stowarzyszenia oficerów przeniesionych w stan spoczynku. Po II wojnie światowej willa gościła publiczną szkołę zawodową.

Obecnie budynek wymaga pilnych prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych, aby zachować jego wyjątkowy charakter i zabezpieczyć go przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi, szkodnikami oraz grzybami. W związku z tym, władze Gminy Czyżew postanowiły odkupić zabytek i podjąć się jego renowacji, mając na celu ratowanie cennego dziedzictwa i przekazanie go przyszłym pokoleniom.

Gmina Czyżew złożyła wnioski o dofinansowanie prac remontowych przy zabytku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład oraz wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na sporządzenie dokumentacji budowlanej. Decyzje w sprawie przyznania środków mają być podjęte w najbliższych miesiącach.

W przypadku uzyskania dofinansowania, Gmina Czyżew planuje przystąpić do prac remontowych przy zabytku jak najszybciej. Przeprowadzenie remontu będzie wymagało współpracy z konserwatorem zabytków oraz specjalistami w dziedzinie architektury drewnianej. 

Po zakończeniu prac remontowych, Gmina Czyżew zamierza wykorzystać odrestaurowany budynek do celów kulturalnych i społecznych. Willa Generała będzie mogła gościć wystawy, koncerty, warsztaty czy spotkania edukacyjne, stając się miejscem integracji lokalnej społeczności oraz przyciągając turystów zainteresowanych historią i kulturą regionu.

Odzyskanie zabytkowego budynku przez Gminę Czyżew to ważny krok w kierunku zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na realizację tego ambitnego projektu, który ma szansę stać się symbolem troski o lokalne dziedzictwo oraz inwestycji w przyszłość społeczności Czyżewa.

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk