Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Inwestycja drogowa warta 7,4 mln zł rusza: Remont drogi Krasowo-Wólka – DW659 [foto]
foto: ZDP

Inwestycja drogowa warta 7,4 mln zł rusza: Remont drogi Krasowo-Wólka – DW659 [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

W dniu 16 kwietnia 2024r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2108B Krasowo Wólka – dr. woj. nr 659”. Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z Bielska Podlaskiego.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał:

  • Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,

natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisała:

  • Joanna Miniuk - Bielska – Prezes Zarządu

Przedmiotem inwestycji jest:

  • remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 5,949 km na terenie gminy Nowe Piekuty,
  • wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
  • wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej,
  • wykonanie rozjazdów bitumicznych,
  • remont przepustów pod koroną drogi
  • wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.

Planowany termin zakończenia prac został przewidziany na październik 2025r. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 7 400 505,43 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

info/foto: ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk