czwartek, 10 czerwiec 2021 15:04

Cztery nowe wozy strażackie trafią do powiatu wysokomazowieckiego [foto]

9 czerwca 2021 roku na placu w Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podlaskiego zostały wręczone promesy. Dzięki promesom jeszcze w tym roku do jednostek OSP województwa podlaskiego trafi dwanaście samochodów ratowniczo-gaśniczych w tym osiem średnich, dwa ciężkie i dwa lekkie. Pojazdy trafią m.in. do Czyżewa, Nowych Piekut, Sokół i Wysokiego Mazowieckiego.

Na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostało zaplanowane dofinansowanie z następujących źródeł:

  • środki finansowe z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • dotacja budżetowa ze środków ksrg,
  • dotacja budżetowa ze środków MSWiA,
  • środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń,
  • środki finansowe Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • środki finansowe jednostek OSP.

Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w: Uhowie, Ławsku, Pniewie, Trzciannem, Sejnach, Bakałarzewie, Raczkach, Czyżewie, Nowych Piekutach, Sokołach, Wysokiem Mazowieckiem oraz Starym Laskowcu.

Podczas uroczystości został także wręczony akt włączenia jednostki OSP w Nowokorninie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W uroczystej zbiórce i przekazaniu promes udział wzięli: Dariusz Piontkowski Wiceminister Edukacji i Nauki, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbrygadier Arkadiusz Przybyła Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Tomasz Madras Wicewojewoda Podlaski, Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku, starszy brygadier Sebastian Zdanowicz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

(info/foto: KW PSP w Białymstoku)