piątek, 19 luty 2021 11:56

Plan nowego kompleksu sportowego w gminie Czyżew. Będzie kosztować 2 mln zł

Gmina Czyżew uzyskała dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 1 179 870,92 zł na realizację projektu pn. „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”. Całkowita wartość zadania wynosi 1 942 174,37 zł.

Projekt obejmuje budowę kompleksu sportowego, który będzie się składać z:

  • boiska ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną o wymiarach 54x34 m, wyposażony w dwie bramki oraz w piłkochwyty o wysokości 600 cm,
  • boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 34x19 m do gry w piłkę koszykową, siatkową o nawierzchni poliuretanowej wyposażonego także w zestaw do gry w tenisa ziemnego; ogrodzonego ogrodzeniem typu piłkochwyt o wysokości 400cm i 600cm,
  • bieżni okrężnej 3-torowej o długości 234,5 m,
  • skoczni do skoku w dal,
  • rzutni do pchnięcia kulą,
  • ścieżki o nawierzchni brukowej,
  • ogrodzenie panelowe o wysokości 1,88 – 2,0 m o długości 291,4 m.b.,
  • wykonanie sztucznego oświetlenia boisk oprawami LED typu naświetlacz instalowanymi na masztach oświetleniowych, o wysokości 10m, w liczbie 8 szt.,
  • mała architektura: maszty flagowe 3 szt., kosz na odpady stałe 2 szt., ławki 8 szt.,
  • 7 kamer monitoringowych.

Jak informuje Urząd Miejski w Czyżewie: - Cieszymy się, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie nowoczesny kompleks sportowy, który umożliwi masowe uprawianie sportu przez wszystkich, a także przyczyni się do rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych z m. Rosochate Kościelne i okolicznych miejscowości.

Dział: Czyżew