czwartek, 10 czerwiec 2021 14:57

Rozpoczyna się przebudowa Dużego Rynku w Czyżewie

9 czerwca 2021 r. został oficjalnie przekazany plac budowy wykonawcy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Duży Rynek w Czyżewie”.

Zadanie realizować będzie firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Steinbudex – JM” w Świdnicy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, z którą Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka podpisała umowę w dniu 31 maja 2021 r. Od następnego tygodnia tj. od środy 16 czerwca 2021 r. firma rozpocznie już prace remontowe, które wg podpisanej umowy potrwają do 30.03.2022 r.

Jak infomrmuje Urząd Miejski w Czyżewie: W związku z tym, że rynek objęty jest nadzorem Konserwatora Zabytków prace będą realizowane wg projektu uzgodnionego z Konserwatorem i obejmować będą zagospodarowanie centrum Czyżewa polegające na: przebudowie nawierzchni jezdnych, parkingów, chodników, przebudowie oświetlenia, budowie małej architektury (ławek, koszy, fontanny) oraz urządzeniu terenów zieleni. Wartość zadania wg kosztorysu ofertowego wynosić będzie 4 056 158,56 zł brutto z czego Gmina Czyżew uzyskała łącznie dofinansowanie w kwocie 2 846 738,42 zł, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 302 138,42 zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w kwocie 1 544 600,00 zł.

Inwestycja w założeniu swoim ma poprawić funkcjonalność centralnej części Czyżewa, a jednocześnie zachować jego zabytkowy charakter w układzie przestrzennym miasta. Będzie się to wiązać jednak z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców ul. Duży Rynek w szczególności prowadzących działalność gospodarczą, dlatego apelujemy o wyrozumiałość w okresie trwania prac i współpracę abyśmy jak najsprawniej mogli uporać się z niedogodnościami. Plac budowy będzie wyłączony z ruchu, dlatego też prosimy właścicieli pojazdów o korzystanie z parkingu po przeciwległej stronie drogi krajowej przy kościele parafialnym. W niedługim czasie rozpoczną się prace remontowe także na ulicy Mały Rynek w Czyżewie. Mamy nadzieję, że efekty realizacji zadania zrekompensują wszelkie utrudnienia i wkrótce będziemy cieszyć się z pięknego przebudowanego centrum Czyżewa.

 

Dział: Czyżew