wsa935x100

zebrowski2

primator202108

openmed2015b

Remont drogi powiatowej Gródek – Lubowicz Wielki i Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy

Remont drogi powiatowej Gródek – Lubowicz Wielki i Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy

W dniu 5 sierpnia 2022r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek – Lubowicz Wielki i Nr 2090B Lubowicz Wielki – Kostry Podsędkowięta – Wyszonki Wypychy”.

Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 69A w Węgrowie.

W imieniu zamawiającego umowę podpisał:

  • Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,
    natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali:
  • Dariusz Ostasz - Prezes Zarządu,
  • Kajetan Kamiński - Wiceprezes Zarządu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w trzech etapach:

  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2070B w związku z rozbiórką mostu i budową przepustu na cieku  Dopływ z Trojanowa w miejscowości Gródek oraz wykonanie przepustów na całej długości odcinka – do 30.11.2022r.
  2. Remont drogi powiatowej Nr 2070B Gródek - Lubowicz Wielki – do 30.09.2023r.
  3. Remont drogi powiatowej Nr 2090B Lubowicz Wielki - Kostry Podsędkowięta - Wyszonki Wypychy – do 30.09.2024r.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 14 654 374,61 zł brutto. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

c 002 20220805 192841

c 003 20220805 192841

c 004 20220805 192841

foto/info: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk