Rolwit

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - debata społeczna w Kobylinie-Borzymach
foto: KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - debata społeczna w Kobylinie-Borzymach

stomadica wysokie mazowieckie

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane w 2018 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj taka debata została zorganizowana przez wysokomazowieckich policjantów w Kobylinie Borzymach.

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Kobylinie Borzymach policjanci z wysokomazowieckiej komendy Policji zorganizowali debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, na którą gościnnie przybyli także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób wysokomazowiecka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami gminy w zakresie ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem asp.sztab. Grzegorz Grosfeld zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części przedstawił informacje na temat działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji jak i pracowników cywilnych, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa jaki i kształtowanie świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”.

Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Kobylin-Borzymy.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk