miesnyz wysmaz24a

reklama

primator

openmed2015b

Rośnie liczba pracujących w Polsce cudzoziemców

Rośnie liczba pracujących w Polsce cudzoziemców

Liczba cudzoziemców legalnie pracujących i podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce stale rośnie. Największy wzrost obserwowany jest w ostatnich czterech latach.

Na koniec sierpnia 2021 r. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych jest obecnie 833 tysięcy. w 2008 roku legalnie pracujących obcokrajowców było 65 tys. Oznacza to 13-krotny wzrost liczby cudzoziemców.

- Największy wzrost jest zauważalny wśród obywateli Ukrainy. Ich liczba przez prawie 14 lat zwiększyła się aż 37-krotnie, z 16,4 tys. na koniec 2008 roku do 609,3 tys. na koniec sierpnia 2021 roku. Bardzo liczną grupą, zwłaszcza w naszym regionie są ubezpieczeni Białorusini. W analogicznym okresie lich liczba wzrosła z 4,2 tys. do ponad 62,2 tys. osób – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w województwie podlaskiego.

Obecnie w województwie podlaskim legalnie pracuje 20 tys. obywateli z zagranicznym pasportem. - Najliczniejsza grupa to Białorusinie w liczbie 8,4 tys. Tuż za nimi w ilości 8,2 tys. znaleźli się przyjezdni z Ukrainy. Białostocki Oddział zarejestrował do ubezpieczeń 67 różnych narodowości. Najmniej liczne grupy to osoby z obywatelstwem lankijskim, tadżyckim, mongolskim czy marokańskim - wylicza Krupicka.

Większość cudzoziemców bo aż 65,8 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce to mężczyźni. W populacji obcokrajowców dominują osoby w wieku 20-49 lat i stanowią ponad 84 proc. - W porównaniu do ogółu ubezpieczonych, cudzoziemcy to przede wszystkim osoby młode. 59,2 proc. stanowią pracownicy. Ich udział wśród ubezpieczonych cudzoziemców utrzymuje się na poziomie 57-61 proc. Natomiast udział cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej utrzymuje się na poziomie 30-39 proc. a niecałe 3 procent prowadzi własną działalność gospodarczą - dodaje rzeczniczka.

Największą dynamikę wzrostu liczby ubezpieczonych cudzoziemców odnotowano w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej oraz „działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej”. Do tej sekcji należą m.in. agencje pracy tymczasowej oraz działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.

- W 2020 roku przeciętna miesięczna kwota zarobków, od której cudzoziemcy odprowadzili składkę była o 22 proc. niższa od przeciętnej miesięcznej podstawy dla ogółu ubezpieczonych w ZUS. Wynagrodzenie obcokrajowa wynosiło 3,2 tys. zł , a 4,1 tys. zł dla ogółu ubezpieczonych – przekazała Katarzyna Krupicka.

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk